Para-Cycling: Samenwerking KNWU en Fonds Gehandicaptensport

NIEUWEGEIN - De KNWU en Fonds Gehandicaptensport zijn sinds 4 april maatschappelijke partners. Ze hebben één gezamenlijke ambitie: para-cycling voor meer mensen toegankelijk maken.

Deze ambitie willen ze realiseren door: 
1. Meer aandacht te vragen voor de para-cycling;
2. Meer mensen met een handicap te laten fietsen bij de lokale vereniging;
3. Meer verenigingen te laten starten met het aanbod van aangepast wielrennen. Per jaar keren ze vier subsidies uit aan lokale wielerverenigingen om zo het aangepast wieleraanbod te vergroten of te versterken.

In Friesland vormen Tristan Bangma en zijn wielervereniging "WV Kapenga Home Center" een voorbeeld voor geheel Nederland. Tristan won in Rio een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dat realiseerde hij met de vereniging als basis, een stimuleringssubsidie via Fonds Gehandicaptensport, KNWU talentbegeleiding en zijn uitzonderlijke sportieve kwaliteiten.

Tristan Bangma met zijn wegpiloot Patirck Bos