Algemeen: Medewerkers Wielerhome in zonnetje gezet

ASSEN - Het districtsbestuur van KNWU Noord heeft op 1 mei tijdens haar voorjaarsvergadering enkele medewerkers van het Wielerhome in het zinnetje gezet. Gert Jan Diertens en Zwanny Bruins kregen uit handen van districtsvoorzitter Rikus Bartol een glasstandaard met inscriptie overhandigd.

Het districtsbestuur van KNWU Noord vergadert al sinds de oprichting in 2000 in het Wielerhome te Assen. Na de opening van het Regionaal Wieler Centrum Noord (2016) is het Wielercentrum overbodig geworden. Eind 2017 sluit het haar poorten. De voorjaarsvergadering van 1 mei is de laatste in het Wielerhome geweest. Het districtsbestuiur heeft gemeend haar teverdenheid al die jaren tot uitdrukking te brengen met een tastbare herinnering aan medewerkers waar ze het meest door is bediend. Het betreft in dit geval het echtpaar Gert-Jan en Joke Diertens en Lucas en Zwanny Bruins (beheerdersechtpaar). Gert Jan en Zwanny kregen als laatste gastheer en -vrouw het kleinood uitgereikt. Ze waren er zeer mee verguld.

Zwanny (l.) en Get-Jan met hun glasstandaard