Tijdrijden: Wedstrijden voor selectie NK Tijdrijden

HOOGEVEEN - De STDC van ieder district is door de KNWU belast met de voorselectie van het NK Tijdrijden 2017 Nieuwelingen en Junioren M/V. Johan Buurmeijer (STDC van district Noord) baseert zijn advies aan de Commissie Wegsport op drie tijdritten:
15 mei: Oostwold (Joop Kuper tijdrit)
30 mei: DK Nieuwehorne
8 juni  : Annen.

Plaatsing
Voor de Nieuweling-meisjes en Junior-vrouwen zijn er voor beide categorieën 25 startplaatsen beschikbaar. De STDC geeft vijf rensters (op volgorde) door. Daarvan zijn de eerste twee automatisch startgerechtigd.
Voor de Nieuwelingen en Junioren zijn er voor beide categorieën 50 startplaatsen beschikbaar. Voor nieuweling jongens en junior mannen worden tien namen doorgegeven. Daarvan zijn de eerste vier automatisch startgerechtigd.

Rol Commissie Wegsport
De Commissie Wegsport bepaalt, in samenhang met de (bonds-)coaches, wie van de overige renners/renster moegen starten. Zij maken die afwegingen onder meer op basis van aantal licentiehouders in een district, niveauverschil
van verschillende districten, andere beschikbare uitslagen en zo voort. De clubs moeten zorgen dat deze renners vervolgens wel aan de start staan!

Bijgevoegd pdf-document geeft informatie over de geldende afmetingen voor de tijdritfiets, ook speciaal voor lange personen.