Algemeen: Voorzittersoverleg toekomst wielrennen

FRANEKER - Dinsdagavond 10 oktober (aanvang 18.30, inloop 18.00 uur) vindt er in de Bonte Wever te Assen een belangrijk voorzittersoverleg van het district KNWU Noord plaats. Er wordt dan o.a. een beeld gegeven van de op handen zijnde ontwikkelingen m.b.t. het wielrennen bij de KNWU. 

In mei 2017 is de KNWU begonnen met in alle districten te inventariseren (tops en flops) wat er in den lande speelt. Dat heeft geresulteerd in een vijftiental 'kanskaarten'. Te noemen zijn bijvoorbeeld: afschaffen verplichte medische keuring, terugdraaien rekeningrijden, gemakkelijker organiseren en aantal juryledenen differentiëren per wedstrijdniveau.
Als basis voor ons voorzittersoverleg geldt het resultaat van het ingelaste landelijk overleg van 29 juni jl. De bevindingen van ons voorzittersoverleg worden meegenomen naar het landelijk overleg van 12 oktober a.s. Daar worden besluiten voorbereid t.b.v. het congres op 28 november a.s.

Andere gespreksonderwerpen tijdens ons voorzittersoverleg zijn o.a.: aanpassing kostenstructuur KNWU, veiligheid in de koers, situatie RTC, ondersteuning wielersport Drenthe en actualisatie van het werkplan KNWU Noord.