Algemeen: KNWU district Noord zoekt STDC

FRANEKER - Johan Buurmeijer, de huidige sport technisch district coördinator (STDC) van KNWU Noord, heeft zijn vertrek aangekondigd. Het bestuur zoekt daarom op korte termijn een goede vervanger.


Taken

De hoofdtaken van de STDC bestaan uit:
- een aantal keren per jaar initiëren van overleg met verenigingstrainers. Het doel daarvan is het delen van kennis en gezamenlijke trainings- en wedstrijd activiteiten op de agenda plaatsen die van toegevoegde waarde zijn op verenigingen.
- overleg met landelijke talentcoaches. Het doel daarvan is het delen van kennis en het bespreken van voortgang van activiteiten en selecties
- overleg met RTC trainer(s) met als doel het delen van kennis en het afstemmen van programma's

Vergoeding
Aan de functie van STDC is een reguliere vrijwilligersvergoeding verbonden. Daarnaast kunnen reiskosten gedeclareerd worden. De KNWU landelijk hanteert € 0,25 per kilometer.

Solicitatieprocedure
In bijgevoegd pdf bestand is een globale functie omschrijving opgenomen. Heeft u interesse in de functie? Via het contactformulier kunt u dan een volledig functie omschrijving opvragen bij onze secretaris. Belangstellenden hebben tot 21 juli 2018 de gelegenheid te solliciteren.

Een selectie commissie zal in de laatste week van juli in overleg met de sollicitant(en) het selectie gesprek voeren. Het doel is de nieuwe STDC op 1 augustus 2018 te kunnen belasten met de taak binnen ons grote district.