STDC: Jan Dupon nieuwe STDC KNWU Noord

FRANEKER - KNWU Noord heeft een nieuwe STDC. Het districtsbestuur heeft per 1 augustus 2018 Jan Dupon benoemd als opvolger van Johan Buurmeijer. Johan kan door omstandigheden zijn functie als SDTC niet meer vervullen zoals hij graag zou willen. In goed overleg is daarom besloten op zoek te gaan naar een waardige opvolger. Die is gevonden in Jan Dupon. Jan was al actief als assistent STDC.

Jan Dupon heeft al tien jaar ervaring als wedstrijdrenner en wielertrainer. Zo is hij al acht jaar trainer van WV Otto Ebbens. 
In 2015 is Jan afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen, richting "Sport, Gezondheid & Management". Hij heeft zich daarbij gespecialiseerd in leefstijl en gedrag. Zijn als zodanig opgebouwde expertise wil hij delen. Dat komt de sport ten goede. Jan brengt dit ook in praktijk via zijn bedrijf "De Wielercoach".
Jan is momenteel bezig met de afronding van de KNWU trainersopleding WT-4. In het kader daarvan was Jan het afgelopen jaar actief bij het semiprofessionele Continentalteam Parkhotel Valkenburg.

In de functie als STDC wil Jan zijn tijd en expertise graag inzetten op trainingstechnisch vlak. Hij richt zich daarbij vooral op het werven van meer gekwalificeerde trainers. Bovendien wil hij zich inzetten voor het versterken van de sporttechnische kwaliteiten van de trainers van verenigingen. Actieve ondersteuning c.q. advisering is één van de middelen die hij daarbij inzet.
In samenwerking met de (talent)coaches van de KNWU landelijk zal hij verder inhoud geven aan de talentscouting en de talentontwikkeling in ons district.