Doping Academy als online studie centrum

MANTGUM - Dr. Bram Brouwer (Mantgum) heeft woensdag 3 augustus 2016 zijn Doping Academy gelanceerd. Het is digitaal bereikbaar op www.dopingacademy.org .
De Doping Academy is een onafhankelijk en objectief kennis-, informatie- en debatcentrum over doping en andere sportmythes.


Doel
Het doel is het gebruik van doping in de sport, maar ook de bestrijding daarvan, te normaliseren. Dat geldt ook voor andere min of meer schadelijke mythes in de sport.

De Doping Academy is opgebouwd rond vier centra: het Kenniscentrum, het Informatiecentrum, het Case-studiecentrum en het Debatcentrum. 

Kenniscentrum
In het Kenniscentrum van de Doping Academy worden colleges beschikbaar gesteld. Eens per vier á zes weken verschijnt een nieuw (deel)college. Die colleges zijn niet gebaseerd op de waan van de dag of op persoonlijke opvattingen, maar zijn gefundeerd op gedegen objectieve studie. Ze zijn dan ook vrijwel altijd voorzien van een uitgebreide referentielijst.

Informatiecentrum
Het Informatiecentrum is de bibliotheek van de Doping Academy. Daarin wordt alle relevante documentatie over doping en andere sportmythes verzameld. Leerlingen en studenten die een werkstuk of scriptie over doping of andere sportmythes voorbereiden, kunnen daar ook dankbaar gebruik van maken. Het informatiecentrum is ingedeeld in zes relevante afdelingen.

Case-studiecentrum
Het Case-studiecentrum bestudeert individuele dopingcasus. Het legt vermeende bewijzen voor doping c.q. de effectiviteit ervan onder de loep om het waarheidsgehalte te beoordelen. De conclusies zijn gebaseerd op zorgvuldig en objectief onderzoek.

Debatcentrum
In het Debatcentrum is er een mogelijkheid een discussie te starten of aan een bestaande discussie deel te nemen.
Het Debatcentrum van de Doping Academy bestaat uit twee delen.
1.Deel een is de pagina met opinieblogs, inclusief de reacties daarop en vervolgens de antwoorden op die reacties. De opinieblogs bevatten vaak veel inhoudelijke informatie.
2.Deel twee is een forumpagina die binnenkort aan het Debatcentrum wordt toegevoegd. Daarop kunt u reageren op een lopende discussielijn of kunt u zelf een discussielijn starten. 

Bram Brouwer studeerde in 2009 aan de Open Universiteit cum laude af als arbeids- en organisatiepsycholoog. Zijn afstudeerscriptie behandelt het onderwerp ‘Doping als drogreden’. Tevens behaalde Brouwer de basisaantekening sportpsychologie. 
Brouwer heeft zijn studie naar de vermeende effecten van doping daarna voortgezet in een promotieonderzoek. In 2015 promoveerde hij op zijn proefschrift “De Mythe van de rode Bloedcel".