Algemeen: Immanuel van Tintelen en Bernard Pijper onderscheiden

ASSEN - Twee aftredende bestuursleden zijn maandag 11 november tijdens de najaar vergadering van district KNWU Noord onderscheiden. Immanuel van Tintelen trad na vijf jaar terug als portefeuillehouder Weg en vice voorzitter. Hij kreeg uit handen van voorzitter Rikus Bartol de Verenigingsspeld van de KNWU opgespeld. Bernard Pijper is na acht jaar gestopt als secretaris. Hij kreeg het Glazen Wiel van het district uitgereikt. Beiden voelden zich zeer vereerd.

Immanuel is sinds 1976 actief in de wielersport. Eerst als wielrenner, later ook als trainer, soigneur en begeleider van individuele renners en wielerploegen.
Sinds 2014 is Immanuel ook bestuurlijk actief. In 2015 trad hij toe tot het districtbestuur van KNWU Noord. Hij beheerde daarin de portefeuille Weg. De belastbaarheid van jeugdrenners en de multidisciplinaire benadering van het jeugdwielrennen hadden daarin zijn speciale aandacht. Immanurel heeft van daaruit een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige door de KNWU gevoerde Jeugdbeleid. Voor het district KNWU Noord heeft hij het meerjarig Beleidsplan 2016-2020 mede geformuleerd.

In bijgevoegd pdf document is de motivatie voor de Verenigingsspeld van Immanuel weergegeven.

Bernard heeft zich op verschillende manieren ingezet voor eerst district Friesland, vanaf 2000 voor district Noord. Zo was hij bijvoorbeeld actief als district trainer en sport technisch district coordinator (STDC). Sinds 2011 was Bernard secretaris van district Noord. Naast het normale werk van die functie heeft Bernard daarin o.a. de eerste site van het district ontworpen en onderhouden. De nieuwe website (ontworpen door Eppo Karsijns) wordt ook weer door hem onderhouden.
Daarnaast was hij initiator van het "Wieler CV". Met dat instrument kunnen wielren organisaties zich een beeld vormen van de vrijwilliger activiteiten van hun leden. Dat kan een rol spelen bij het aanvragen van een KNWU onderscheiding.
Als uitvloeisel daarvan heeft hij de stoot gegeven tot het "Glazen Wiel". Dat is een Waarderingsprijs van KNWU Noord voor wie zich binnen het district gedurende langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt. Bij zijn afscheid werd hij daar zelf mee verrast.

De geëerde personen, met links Immanuel van Tintelen. (foto: Lineke Kerstholt)