Algemeen: Henny Koerts nieuwe consul KNWU district Noord

GIETEN - Henny Koerts wordt per 1 januari 2021 één van de nieuwe consuls van KNWU district Noord. Zij volgt Jan Nijmeijer op. De heer Nijmeijer moest helaas stoppen wegens gezondheidsredenen .

Henny Koerst gaat samenwerken met Nel Hadderingh. Mevrouw Hadderingh nam de functie van consul al enige tijd waar. Beide dames gaan de taken en (hoofd)verantwoordelijkheden nu volgens de bestaande verdeling van werkzaamheden uitvoeren. Daarbij zijn ze elkaars 'achtervang'.

Henny Koerts is vanaf 2002 nauw betrokken bij de wielersport. Als secretaris van WV Roden en WV Meteoor-Assen-Roden kreeg ze ook te maken met het organiseren van wedstrijden. Dat leidde er toe dat ze in 2012 de basiscursus tot "Jurylid A" volgde en tot het jurykorps van KNWU district Noord toetrad. In 2016 volgde ze met goed gevolg de opleiding tot "Jurylid niveau 3".

Volgens voorzitter Rikus Bartol is het districtsbestuur overtuigd van de kwaliteiten van Henny Koerts: "We hebben er alle vertrouwen in dat ze mede vanuit haar ruime werkervaring goed in staat is om inhoud te geven aan haar verantwoordelijkheid als consul en in prima samenwerking met de juryleden, een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een goed sportief wielerklimaat in ons district."

Nijmeijer geëerd
Scheidend consul Jan Nijmeijer is door de voorzitter geëerd voor zijn inzet als consul. "Hij heeft meer duidelijkheid weten te scheppen rond de jurywagen. Er is weer meer aanzien voor het jurykorps gekomen. Tevens heeft hij door persoonlijke begeleiding een aantal jonge juryleden in de praktijk de kneepjes van het jury vak weten mee te geven. Ze zijn allemaal geslaagd en vormen een versterking van het noordelijke jurykorps."

Als blijk van waardering is de heer Nijmeijer een glazen sculptuur overhandigd. "Die symboliseert het wiel van onze wielersport. Daar heb jij in jouw functie als consul een geweldige bijdrage aan geleverd", aldus voorzitter Rikus Bartol.
De heer Nijmeijer trad in 2008 toe tot het jurykorps. Hij was in 2018 consul van ons district geworden, als opvolger van Wolter Zwart.

Nieuwe consul Henny Koerts