KNWU: Marc van den Tweel nieuwe voorzitter KNWU

GIETEN - Marc van den Tweel is dinsdag 5 januari tijdens een extra (online) ingelast congres van de KNWU verkozen tot nieuwe voorzitter van de KNWU. Hij is de opvolger van Marcel Wintels. Die is vanaf 2006 voorzitter geweest.

De sollicitatie commissie, onder voorzitterschap van ex prof wielrenster Marijn de Vries, heeft dertien aangemelde kandidaten beoordeeld. Na een transparant sollicitatie proces is Marc van den Tweel unaniem voorgedragen aan het Congres.
De Vereniging van Beroeps Wielrenners (VVBW) bracht daarna Gerrie van Gerwen als tegenkandidaat naar voren. Op zich vreemd, want de VVBW was door ex prof wielrenster Iris Slappendel in de sollicitatie commissie vertegenwoordigd.

Voor het bestuur van ons district KNWU Noord werd hiermee voorbij gegaan aan besluiten en uitkomsten waar het Congres -het hoogste orgaan van de KNWU- eerder unaniem mee had ingestemd, zo ook de VVBW. 

Tot een verkiezing tussen beide kandidaten kwam het uiteindelijk niet. Op de dag van de verkiezing zelf trok Gerrie van Gerwen zich terug als kandidaat. Ondanks brede steun uit de achterban vreesde hij dat de verkiezingsstrijd juist voor een grote verdeeldheid binnen de KNWU zou zorgen. Dat was het laatste dat Van Gerwen wilde!
Marc van den Tweel werd uiteindelijk bij acclamatie gekozen.

Het was voor velen een vreemde gewaarwording dat de VVBW steun gaf aan deze nieuwe voorzitter. Voormalig profwielrenner Bobby Traksel heeft (namens de VVBW) de voorbije periode nogal flink ongenuanceerd uitgehaald naar de KNWU. Daarmee plaatste hij de KNWU organisatie in een slecht daglicht. 

Naar verwachting zal de handelswijze van de VVBW volgens onze voorzitter Rikus Bartol de gemoederen binnen de KNWU nog wel een tijdje bezig houden. "Als congres afgevaardigde heb je namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid voor, in ons geval het district dat je vertegenwoordigt, maar heb je toch vooral ook de taak om het algemeen belang van de KNWU steeds goed voor ogen te houden. Een sterke KNWU is voor ons allen, die de wielersport een warm hart toe dragen, van het allergrootste belang."

Namens KNWU district Noord waren Rikus Bartol (voorzitter) en Niels Holthof (secretaris) als congres afgevaardigden actief.