Baanwielrennen – Eindelijk een dak op Regionaal Wielercentrum Noord

ASSEN - Als het aan het College van B en W van  Assen, Gedeputeerde Staten van Drenthe en Stichting Wielercentrum Assen ligt komt er op korte termijn een overkapping op de houten wielerbaan in Assen. Ook krijgt het huidige wielerpand in de plannen een extra bouwlaag met nieuwe faciliteiten voor Sport Drenthe en het Alfa College. Als alles gunstig verloopt kan in april al begonnen worden met de werkzaamheden. De bedoeling is dan dat het geheel in maart 2022 klaar is.  De kosten zijn begroot op 2,1 miljoen euro.

Alle betrokkenen zijn blij dat het nu eindelijk waarheid wordt: een dak op de wielerbaan!
Wethouder Bob Bergsma heeft zich samen met het bestuur van het Wielercentrum hard gemaakt voor de voltooiing van het centrum. "Ik ben ervan overtuigd dat voltooiing van het centrum een belangrijke impuls zal geven aan de regionale wielersport en talent ontwikkel programma's. Het past in onze ambities van het Asser sportakkoord, om iedere inwoner die dat wil op eigen niveau te laten sporten en bewegen, en hiervoor ook de benodigde infrastructuur aan te leggen."

De provincie ondersteunt deze ontwikkeling vanuit de provinciale investeringsagenda. Gedeputeerde Henk Brink: "Voltooiing van het Wielercentrum Noord past bij de ambitie te ondersteunen in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties."

Voorzitter Ger Heeringa van het Wielercentrum kan niet wachten tot met de bouw wordt gestart. "We gaan er echt ongelofelijk op vooruit. Het hele imago van het wielercentrum krijgt een boost."
Mede op basis van een recente gehouden enquête onder de noordelijke wielerclubs is het de verwachting dat het gebruik van de voorzieningen na de voltooiing sterk gaat toenemen. Volgens Heeringa wordt de baan met dak wekelijks vijf keer meer gebruikt dan nu.