Off-Road: Aangepaste uitvoering ICW De Wilp

MUNTENDAM – De Airolube Wintercompetitie wedstrijd nabij De Wilp/Trimunt op zondag 14 november gaat door. Op opzet is wel aangepast! Daarmee wordt gevolg gegeven aan de extra maatregelen die de regering heeft aangekondigd om het hoge aantal besmettingen terug te dringen. Het betreft onder andere niet toelaten van publiek, onderlinge afstand, mondkapje en dergelijke. Inschrijven is in elk geval niet meer mogelijk.

Voorwaarden
In overleg met de organisatie zijn o.a. de volgende voorwaarden opgesteld:

* Bij de wedstrijden mag zich geen publiek bevinden bij de start – en finish locatie en langs het parkoers;
* Voor de begeleider / ouder van de jeugd: kom met minimale begeleiding en verspreid je langs het parkoers;
* We willen opeenhoping van personen voorkomen; Houd onderling de 1.5 meter afstand!
* Zorg dat jullie kind, jeugd tijdig bij de inschrijving is; de onderlinge afstand min. 1.5 meter en het dragen van mondkapje is verplicht.
* Degenen die zich al hebben ingeschreven kunnen zich aanmelden volgens tijdschema: 8 t/m 10 jaar: 09.00 – 9.30 uur, 11 t/m 14 jaar: 09.45 – 10.15 uur
   Veld ≥ 15 jaar: 10.30 – 11.30 uur en MTB ≥ 15 jaar: 12.00 – 13.00 uur.
* Zorg voor gepast geld en toon je KNWU start of wedstrijd licentie; Zorg dat je ingeschreven bent!

Bijschrijven is niet meer mogelijk. Ook niet terplekke!

De organisatie verzoekt een ieder met klem zich aan bovenstaande voorwaarden te houden. Ze wil ter plekke geen discussies over deze voorwaarden.