Promotie/Degradatiereglement

De essentie van DE KOERS op zondagmorgen is om de deelnemers van het zelfde niveau zoveel mogelijk in de klasse van hun niveau te laten starten. Om dit te realiseren worden de deelnemende renners door de organisatie in de klasse geplaatst. En door een promotie/degradatiesysteem zullen deelnemers kort-cyclisch promoveren of degraderen wanneer dit van toepassing is.

Uitgangspunt hierin is steeds: deelnemers zo snel mogelijk laten landen in de juiste klasse.

Omdat het project nog in de opstartfase is en de geplande wedstrijden nog een proef zijn, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Elke renner krijgt (na aanmelding vooraf) een bericht in welke klasse hij/zij mag starten.
  • De indeling voor de huidige wedstrijdrenners/licentiehouders is op basis van de resultaten en inschatting van een kundige commissie tot stand gekomen.
  • Nieuwe, niet bekende deelnemers zullen in principe starten in klasse 3 of instapklasse dames. Tenzij op basis van kennis vooraf een hogere plaatsing gerechtvaardigd is.
  • Voor het seizoen zal een nieuw promotie-degradatie systeem in samenwerking met de KNWU en experts uit de regio uitgewerkt worden. Voor 2020 zal door de wedstrijdleiding renners in een andere klasse geplaatst worden wanneer dit op basis van niveau noodzakelijk is.

Deze opzet is nog experimenteel, maar hiermee willen we een stap zetten om het wedstrijd rijden voor een grotere groep aantrekkelijk te maken. We rekenen op begrip van de deelnemers voor deze aanpak.