Reglement MTB zomercup

Reglement MTB ZomerCup Noord 2018

Wedstrijdkalender MTB ZomerCup Noord 2018

Datum

Plaats

14-apr De Wilp (Trimunt)
22-apr Veendam
26-mei Zuidwolde
9-jun Zeegse
30-jun Exloo
14-jul Leeuwarden
9-sept Assen (Alleen jeugd)
29-sept Gasselte Finale wedstrijd

 

 Inschrijfgelden & kosten op de wedstrijddagen:

 • Jeugdcategorie 1 t/m 7 (8 t/m 14 jaar): € 2,00 per wedstrijd

 • Overige categorieën: € 5,00 per wedstrijd

 • Voor alle categorieën geldt: KNWU licentie of (basis) lidmaatschap KNWU of NTFU verplicht.

 • Ieder deelnemer is verplicht om zijn of haar licentie of (basis) lidmaatschap te tonen. Indien deze is aangevraagd maar nog niet ontvangen is moet dit aantoonbaar zijn d.m.v. een bewijs van aanvraag (uitprinten van aanvraagbevestiging) . Als een deelnemer géén licentie heeft of licentieaanvraag kan aantonen ontvangt de deelnemer een (*) dagverzekering tegen kostprijs van €5,00

 • Je kunt via de site van de KNWU http://www.knwu.nl/leden/individueel-basislidmaatschap een basislidmaatschap aanschaffen. Kosten hiervan zijn € 23,00. Het basislidmaatschap kan vervolgens gebruikt worden voor alle MTB Zomercompetitie en ICW Wintercompetitie wedstrijden.

 • Éénmalig aanschaf stuurbord á € 3,00 bij eerste deelname voor alle categorieën.

 

Reglement:

 • Wedstrijden worden verreden onder KNWU reglementen.

 • Licenties of (basis) lidmaatschap KNWU of NTFU verplicht.

 • Deelnemers zonder KNWU-licentie zijn verplicht eenmalig een (basis) lidmaatschap aan te schaffen bij de KNWU of NTFU. Dit (basis) lidmaatschap is tevens te gebruiken bij de andere cat. IV wedstrijden.

 • Er kan pas worden ingeschreven na vertoon van licentie of (basis) lidmaatschap.

 • Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 30 min. voor de start i.v.m. het printen van startlijsten.

 • Bij de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van KNWU-jury en inschrijving.

 • ICW wedstrijden worden met chip (Mylaps) en stuurbord verreden.

 • Helm verplicht.

 • Deelname met MTB (26, 27,5 3n 29 inch). Een veldrijfiets is uitgesloten.

 • De start volgorde wordt bepaald door het klassement alleen de 1e 10 heren en 1e 5 dames starten op klassement.

 • Materiaalwissel is toegestaan.

 • Bij valpartij binnen 100 meter, na de start, kan opnieuw gestart worden. Dit ter beoordeling van de jury.

 • Inrijden tijdens de wedstrijden is verboden. Er is gelegenheid om te verkennen tussen de diverse wedstrijdblokken.

 • Bij wangedrag van deelnemers en / of ouders c.q. verzorgers zal uitsluiting voor de overige wedstrijden van de zomercompetitie volgen

 • Iedere deelnemer dient zich een stuurbord aan te schaffen bij de 1e deelname in het nieuwe seizoen. Deze stuurbord wordt éénmalig verstrekt en moet de daarop volgende deelnames meegebracht worden.

 • Bij een tweede en latere deelname dient iedere deelnemer zich bij de inschrijftafel te melden voor de start. Wie zich niet aanmeldt , zal niet worden opgeroepen bij de start en komt niet in de uitslag. Zowel inschrijven als melden tot een half uur voor de start van de wedstrijd waarin een renner deelneemt.

 • Daarnaast wordt met Mylaps chip gereden. Bij de eerste deelname in het nieuwe seizoen, moet het chipnummer geregistreerd worden bij de inschrijving. uiteraard moet een evt. wijziging van chip, later in het seizoen, ook worden gemeld.

 • Degene die niet in het bezit van een chip is, kan dit bij de inschrijving verkrijgen. Na afloop van de wedstrijd moet de chip gelijk ingeleverd worden. Bij verlies van chip zijn de kosten €100,00 voor aanschaf nieuwe chip

 • De organisatie kan op de dag van de wedstrijd beslissen om vanwege veiligheidsredenen (bv weersomstandigheden) de wedstrijd niet door te laten gaan. Dit gaat in overleg met de jury!

 • Vroegtijdige afgelasting wordt bekendgemaakt op de website www.knwunoord.nl of Facebook.

 • Parcours lengte MTB, kan per organisatie variëren, streven is minimaal 10 minuten en voor de jeugd min. 5 minuten, max. 7 minuten.

 • Deelname aan de ICW (MTB) Competities gebeurd op eigen risico. De organisaties en de KNWU District Noord kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en persoonlijke ongelukken ontstaan tijdens de wedstrijden. De algemene KNWU verzekering is van toepassing.

 

 

Klassement en puntentelling:

 • De jury streeft ernaar om iedere wedstrijd zo veel mogelijk renners te klasseren, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 • Punten zijn per categorie. Punten die in de ene categorie behaald zijn kunnen niet meegenomen worden naar de andere categorie.

 • Puntentelling volgens onderstaande schema, te weten:

 • 1e – 50,1, 2e - 48, 3e - 46, 4e - 44, 5e - 42, 6e - 40, 7e - 38, 8e - 36, 9e - 34, 10e - 32, 11e – 30, 12e aflopend naar 35e met 1 punt. Dus: 12e – 29 en 35e – 6 punten.

Eén ieder die de wedstrijd uitrijdt (vanaf 36e ) en niet geklasseerd is, ontvangt 5 bonuspunten.

 • Per wedstrijd zijn er, per categorie, prijzen te winnen voor de eerste 3 geklasseerde jongens en meisjes.

 • Voor het eindklassement tellen alle resultaten van de MTB zomercompetitie mee, en men dient de finale wedstrijd te rijden.

 • Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de uitslag in de laatste wedstrijd (de finale) bepalend.

 • Voor het eindklassement zijn per categorie 3 bekers beschikbaar voor de jongens en meisjes.

 • Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn bij de huldiging. Indien een prijswinnaar, zonder medeweten van de organisatie, afwezig is tijdens de huldiging zal de prijs niet nagestuurd worden.

 • Protesteren over de uitslag binnen 24 uur per mail aan coördinator met omschrijving reden protest.

 • De uitslagen verschijnen z.s.m. op internet op de site van www.knwunoord.nl links ICW-NOORD tab MTB ZomerCup Noord 2018 en de site van de organiserende vereniging.

 

 

Programma & Starttijden kan per organisatie afwijken , onderstaande is een voorbeeld.

 

Start tijd

Categorie

Wedstrijd duur ( min )

0.30

Jeugd 8 jaar (cat. 1)

15

10.30

Jeugd 9 &10 jaar (cat. 2 + 3)

20 – 25

11.15

Jeugd 11 & 12 jaar (cat. 4 + 5)

30 - 35

12:00

Jeugd 13 & 14 jaar (cat. 6 + 7)

45

13.15

Heren (vanaf 19 jaar)

75

 

Nieuwelingen & Junioren

60

 

Dames, Nieuweling Meisjes & Junior Vrouwen

60

 

 

 

Categorie-indeling 2018

 

Cat. 1: (8 jaar) Jongens geboren in 2010 en Meisjes geboren in 2009 en 2010

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 8 - jarige leeftijd en meisjes de 8- of 9-jarige leeftijd bereiken.

 

Cat. 2: (9 jaar) Jongens geboren in 2009 en Meisjes geboren in 2008

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 9 - jarige en meisjes de 10-jarige leeftijd bereiken.

 

Cat. 3: (10 jaar) Jongens geboren in 2008 en Meisjes geboren in 2007

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 10 - jarige en meisjes de 11-jarige leeftijd bereiken.

 

Cat. 4: (11 jaar) Jongens geboren in 2007 en Meisjes geboren in 2006

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 11 - jarige en meisjes de 12-jarige leeftijd bereiken.

 

Cat. 5: (12 jaar) Jongens geboren in 2006 en Meisjes geboren in 2005

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 12 - jarige en meisjes de 13-jarige leeftijd bereiken.

 

Cat. 6: (13 jaar) Jongens geboren in 2005 en Meisjes geboren in 2004

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 13 - jarige en meisjes de 14-jarige leeftijd bereiken.

 

Cat. 7: (14 jaar) Jongens geboren in 2004

Vanaf 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin jongens de 14 - jarige leeftijd bereiken.

 

Nieuwelingen & Junioren Jongens en meisjes geboren in 2003 t/m 2000

 

Dames Dames geboren in 1999 en ouder

 

Heren Licentie Heren geboren in 1999 en ouder

 

 

Startlijsten / klassementen

 • Bij de inschrijving zal een lijst hangen met de starttijden en een overzicht van alle klassementen.

Website:

 • Alle uitslagen en het reglement kunt u vinden op de site: www.knwunoord.nl links: www.facebook.com/KNWUnoordICW/

 • Voor algemene vragen kunt u mailen naar “contactformulier ICW Noord"

 • Verslagen, foto's en links kunt u mailen naar “contactformulier ICW Noord”