Wedstrijdreglement

  1. Stichting 'DE KOERS op zondagmorgen' organiseert laagdrempelige wedstrijden voor wielerliefhebbers op zondagmorgen tussen 9:00-14:00 uur, in de periode april tot en met september. Hoofdzakelijk op de wielerbaan van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De wedstrijden kunnen onder voorwaarden ook op andere locaties georganiseer worden
  2. Iedereen die 18 jaar of ouder is of 18 jaar wordt in het jaar waarin de wedstrijden worden verreden kan deelnemen. Als de jury daarom vraagt dient de deelnemer ter controle van zijn of haar leeftijd een geldig legitimatiebewijs of KNWU-licentie te laten zien. De jury beslist te allen tijde of een deelnemer deel mag nemen.
  3. De wielerbaan is een gemeentelijke sportaccommodatie. Deze voldoet aan de veiligheidsnormen zoals de gemeente Groningen die heeft opgesteld.
  4. Deelnemers zullen zich te allen tijde zorgvuldig gedragen tijdens de wedstrijd. Houd tijdens het rijden een rechte lijn aan, ook tijdens de eindsprint. Wanneer een renner gelost wordt en een ronde later niet meer kan aanpikken dan wordt degene uit koers gehaald.
  5. Tijdens de trainingen is het verplicht om op een goed onderhouden racefiets te rijden en een valhelm te dragen. De sturen onder de noemer Delta-, Ossekop-, Triatlon- of een ander niet conventioneel stuur zijn NIET toegestaan.
  6. Tijdens gebruik van de wielerbaan op tijdstippen genoemd bij punt 1 is het toegangshek van het park gesloten en dienen overige gebruikers van het sportpark via de brug het park te betreden. Tijdens deze tijdstippen is gebruik van de wielerbaan voorbehouden aan deelnemers aan de wedstrijden en mag overig verkeer de wielerbaan niet betreden. Dit is vastgelegd in een beheersplan dat stichting SWNL samen met de gemeente Groningen heeft opgesteld en waar 'DE KOERS op zondagmorgen' zich bij aansluit.
  7. De jury beschikt over de juiste communicatiemiddelen om in het geval van een ongeluk hulpdiensten in te roepen als de jury dat nodig vindt.
  8. Deelname is voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade geleden ten gevolge van deelname aan ons evenement. Door deel te nemen ga je akkoord met ons reglement.
  9. Tijdens de wedstrijden kunnen er foto's gemaakt worden, die geplaatst kunnen worden openbare websites en/of social media. Indien u als deelnemer/toeschouwer daar bezwaar tegen heeft dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden. Maak uw eventuele bezwaar kenbaar bij de jurywagen. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt dan gaan we ervan uit dat u akkoord bent.